اینجا دیوار آرزوهاست (+عکس)

اینجا دیوار آرزوهاست (+عکس)
 
شما هم آرزو دارید؟ می دونم همه دلشون میخواد به آرزوهاشون برسند…شما هم به دیوار آرزوها اعتقاد دارید؟فکر میکنید واقعا ما رو به آرزوهامون میروسنه؟دیوار آرزو ها دیواریست که در آن هر شخص می تواند آرزویی را که دوست دارد قبل از مرگش به آن برسد را روی آن دیوار می نویسد. این پرژه جالب توسط کندی چانگ یک طراح و هنرمند خیابانی راه اندازی شدو کم کم در بسیاری از شهر ها رواج پیدا کرد.چانگ معقد است این دیوارباعث می شود که آرزوها هرگز نمیرند و مردم برای رسیدن به آنها بیشتر تلاش کنند.
 
اینجا دیوار آرزوهاست (+عکس)

اینجا دیوار آرزوهاست (+عکس)

اینجا دیوار آرزوهاست (+عکس)

اینجا دیوار آرزوهاست (+عکس)

 
 
منبع: جام نیوز