اینم میتی کمان واقعی !!! (+ عکس)

اینم میتی کمان واقعی !!! (+ عکس)
 
یادش بخیر عجب کارتون قشنگی بود !!

این علامت مامور مخصوص حاکم بزرگه  احترام بگذارید !
 
اینم میتی کمان واقعی !!! (+ عکس)