این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری)

این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری)
 
این آپارتمان ها با طراحی خارق العاده شده شان توجه هر کسی را به خود جلب می کنند .
گروه «پینین فارینا» پیش از این طراحی تعدادی از اتومبیل‌های لوکس فراری و مازراتزی را برعهده داشته‌اند.
این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری)
ارتفاع این برج فوق العاده به 335 فوت می رسد و طراحان آن می گویند که این آپارتمان حس زنده بودن در رانندگی را به انسان می بخشد.
 
این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری)
این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری)
این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری)
این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری)
این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری)
این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری)
این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری)
این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری)
این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری)
این آپارتمان چشم هر کسی را به خود خیره می کند (تصویری)