این افراد به صورت چهار دست و پا راه می روند + عکس

این افراد به صورت چهار دست و پا راه می روند + عکس
عجایبی هنوز در این دنیا هست که باز مردم را به تعجب وا می دارد به عنوان مثال یک خانواده 5 نفره در روستایی در استان‌ “هاتای” که در جنوب ترکیه واقع است به صورت چهار دست و پا راه می‌روند و فقط به مدت کوتاهی می‌ایستند.

این خانواده شبیه به چهارپایان حرکت می‌کنند و یک مرحله عقب تر از تکامل انسان هستند.به گزارش تکناز دانشمندان آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که این خانواده دچار یک بیماری پیش بینی نشده و نادرهستند.و یا شاید از بچگی به این گونه راه رفتن و زندگی عادت کرده اند اما این موضوع عجیب است.
 

این افراد به صورت چهار دست و پا راه می روند + عکس

این افراد به صورت چهار دست و پا راه می روند + عکس

این افراد به صورت چهار دست و پا راه می روند + عکس

این افراد به صورت چهار دست و پا راه می روند + عکس

این افراد به صورت چهار دست و پا راه می روند + عکس