این بدن عجیب و غریب در برابر حوادث مقاوم است + عکس

این بدن عجیب و غریب در برابر حوادث مقاوم است + عکس

عکس های جالب از بدنی عجیب که در برابر حوادث مقاوم است

 

” پاتریشیا پیجینی” پیکر تراش استرالیایی با استفاده از آخرین متدهای علمی پیکر انسانی را طراحی کرده است که در صورت تصادف با خودروها آسیبی به آن نمی رسد.

 

او نام این پیکر طراحی شده را ” گراهام ” گذاشته است. انسان ها زمانی که اندام و استخوان بندی ” گراهام ” را داشته باشند در صورت تصادف با خودروهای در حال حرکت با هر سرعتی هیچ آسیبی به آنها وارد نخواهد شد.

این بدن عجیب و غریب در برابر حوادث مقاوم است + عکس

بدن عجیب

این بدن عجیب و غریب در برابر حوادث مقاوم است + عکس

بدن مقاوم

این بدن عجیب و غریب در برابر حوادث مقاوم است + عکس

بدن مقاوم در برابر حوادث

این بدن عجیب و غریب در برابر حوادث مقاوم است + عکس

بدن عجیب