این بچه سرزمین من است (عکس)

این بچه سرزمین من است (عکس)

 

این بچه سرزمیـن من است …

نیازندارد لباس مارک دار بپوشد…

همینطوری خوشتیپ ترین بچه دنیاست …

این بچه سرزمین من است (عکس)

جالب نوشت

کرم دندانهایم را خورد …

از بس در قاب زندگی گفتم : سیب !