این حیوان بامزه دل همه را می برد (عکس)

این حیوان بامزه دل همه را می برد (عکس)
کواکه یکی از اولین پستانداران استرالیایی بود که اروپایی ها آن را مشاهده کردند. دریانورد هلندی، ساموئل وولکرتزون در مورد مشاهده یک "گربه وحشی" در جزیره راتنست در سال 1658 در خاطرات خود اشاره کرده است.
این حیوان بامزه دل همه را می برد (عکس)
در سال 1696 ویلم ولامینگ این حیوان را با موش های عظیم الجثه اشتباه گرفت و این جزیره را "رات نست" نام نهاد که از کلمه هلندی به معنای "لانه موش" می آید.
این حیوان بامزه دل همه را می برد (عکس)
این حیوان بامزه دل همه را می برد (عکس)