این خانم موهایش را یک میلیون پوند بیمه کرد +عکس

این خانم موهایش را یک میلیون پوند بیمه کرد +عکس

آناستازیا زن لهستانی به عنوان یک شیرین کاری تبلیغاتی ماشین نعش کش ۲٫۵ تنی را در مرکز لندن به فاصله بیش از ۲۰ متر در ۲ دقیقه به تنهایی کشید.

آناستازیا برای این کار موهای خود را به شکل قلاب درآورده است.

 

<

این خانم موهایش را یک میلیون پوند بیمه کرد +عکس