این دختر 1 دقیقه بعد از گرفتن این عکس در گذشت (عکس)

این دختر 1 دقیقه بعد از گرفتن این عکس در گذشت (عکس)

واقعا فاصله بین مرگ و زندگی لحظه ای بیش نیست. حتی در شادترین لحظات زندگی هم در عرض چند ثانیه همه چیز از بین می رود.

"رشیده کاراتاش" بانوی 22 ساله ترکیه ای ساکن منطقه " موقلا" شب گذشته به همراه همسرش برای تفریح به منطقه کوهستانی " مازا" رفته بود و این عکس را درست یک دقیقه قبل از اینکه در اثر عدم تعادل از کنار و لبه بلندی به پایین کوه پرت شود، همسرش از او گرفته است.

این دختر 1 دقیقه بعد از گرفتن این عکس در گذشت (عکس)

کاراتاش پس از سقوط از ارتفاع به بیمارستان منتقل شد اما در اثر شدت جراحات ناشی از سقوط از بلندی جان سپرد.

منبع : ایران گراند