این دختر 17 ساله بلند قدترین دختر دنیا + عکس

این دختر 17 ساله بلند قدترین دختر دنیا + عکس

 

رومیسا مبتلا به سندروم ویور است .این عارضه موجب رشد بیش از حد وی شده است. خانم رومیسا گلگی اهل ترکیه با ۲ متر و ۱۳ سانتی متر قد نام خودش را در کتاب گینس به ثبت رساند تا جوانترین دختر قد بلند دنیا لقب گیرد.

 

رومیسا دختر 17 ساله مبتلا به سندروم ویور است. او اهل سافرانبولو واقع در ۱۲۰ کیلومتری شمال انکارا می گوید شکستن رکورد گینس یکی از ارزوهای بزرگ من بوده است.

وی می افزاید شکستن رکورد گینس کار هر کسی نیست و افراد مخصوصی قادر به انجام ان هستند و اکنون افتخار می نمایم که من یکی از انها هستم. رشد او در این اندازه متوقف شده است. به علت دراز بودن بیش از حد وی قادر به حفظ تعادل خود نیست و مجبور از وسیله چهارپایه کمک بگیرد

 

 

 

 

 

 

این دختر 17 ساله بلند قدترین دختر دنیا + عکس
 

 

 

 

این دختر 17 ساله بلند قدترین دختر دنیا + عکس

این دختر 17 ساله بلند قدترین دختر دنیا + عکس

این دختر 17 ساله بلند قدترین دختر دنیا + عکس