این رهبر جوان محبوب زنان است ! +تصاویر

این رهبر جوان محبوب زنان است ! +تصاویر
زنان تحت فرمان وی، عموماً با مشاهده مافوق خود عکس العمل های عاطفی عمیقی نشان داده و بعضاً بنظر می رسد بخشی از آنها اغراق آمیز است!
اخیراً تصاویری از خبرگزاری رسمی کره شمالی گردآوری شده که رهبر جوان و پر حاشیه این کشور را در میان زنان، همراه با شادی و خنده نشان می دهد.
 
زنان که عموماً از نیروهای در حال خدمت دولتی و ارتش می باشند، در این تصاویر از روبرو شدن با رهبرشان ذوق زده و با حالتی تحت تأثیر قرار گرفته به گریه می پردازند.
 
زنان تحت فرمان وی، عموماً با مشاهده مافوق خود عکس العمل های عاطفی عمیقی نشان داده و بعضاً بنظر می رسد بخشی از آنها اغراق آمیز است!

 
این رهبر جوان محبوب زنان است ! +تصاویر

"اون" در میان خلبانان زن نیروی هوایی ارتش و عوامل پدافند هوایی


خلبانان نیروی هوایی پس از پرواز آزمایشی


این رهبر جوان محبوب زنان است ! +تصاویر

ارتشیان واحد موشکی

این رهبر جوان محبوب زنان است ! +تصاویر

کارکنان مزارع پرورش قارچ

این رهبر جوان محبوب زنان است ! +تصاویر

در حاشیه جشن شصت سالگی آتش بس فیمابین کره جنوبی و شمالی

این رهبر جوان محبوب زنان است ! +تصاویر

"اون" در کنار زنان فوتبالیست تیم ملی کره شمالی