این زن پسر خود را در قفس نگه می دارد (تصاویر)

این زن پسر خود را در قفس نگه می دارد (تصاویر)
یک مادر چینی مجبور شده پسر بیمار روانی اش که اوج پیدا کرده بود را با زنجیر به مدت 11 سال درون قفس زندانی کند. پیرزن 74 ساله ای به نام وانگ موژیانگ پس از آنکه پسرش وو یانهونگ، نوجوانی از دهکده شان در ایالت جیانگژی را به قتل رسد، مجبور به ساخت قفس شد. گفته می شود پسر این زن از ناراحتی روانی "پسیکوز" رنج می برد.
 
این زن پسر خود را در قفس نگه می دارد (تصاویر)
در سال 2011 وو یک پسر 13 ساله را در دهکده شان تا حد مرگ کتک زد. او یک سال بعد به دلیل دچار بودن به بیماری روانی آزاد شد و به خانه بازگشت.مادر وی سعی داشت تا کسی را بیابد تا یک قفس محکم برای پسرش بسازد به گزارش نیک صالحی ولی آهنگران محلی از ترس آنکه او پس از آزادی بخواهد از آنان انتقام بگیرد از قبول ساخت قفس سرباززدند. در نتیجه خانم وانگ خودش مجبور به ساخت آن شد.
این زن پسر خود را در قفس نگه می دارد (تصاویر)
او در این باره گفت: "من در حالی که به شدت گریه می کردم قفس را ساختم، اگرچه او بیمار روانی است و یک نفر را نیز کشته ولی او هنوز هم پسرم است" "فکر آنکه او را باید در قفس زندانی کنم ، قلبم را شکست."
این زن پسر خود را در قفس نگه می دارد (تصاویر)