این سگ استثنایی کامیون می راند (عکس)

این سگ استثنایی کامیون می راند (عکس)
همکاران سم و رهگذرانی که او را دیده اند عاشقش شده اند. تیلی خیلی خونگرم است و از کامیون سواری خیلی خوشش می آید.
 
سم هر روز صبح جلیقه ایمنی به تن تیلی، می کند و تا ساعت 6 عصر که شیفت سم تمام شود با او در کامیون این طرف و آن طرف می رود و حتی وقتی صاحبش برای انجام کار از کامیون خارج می شود، صندلی اش را ترک نمی کند.
 
سم بلور 58 ساله، راننده کامیونی است که طاقت دوری از سگش را ندارد و آن را با خودش سر کار می برد. تیلی، سگ 10 ساله از نژاد وست آیلند تریر، در یک سال گذشته هر روز با صاحبش سر کار رفته و از ساعت ها نشستن روی صندلی شاگرد کامیون و همراهی با صاحبش در طول کیلومترها مسیر جاده ای خسته نمی شود.
این سگ استثنایی کامیون می راند (عکس)
 
این سگ استثنایی کامیون می راند (عکس)
سم می گوید: «مردم تیلی رو خیلی دوست دارن. خونواده ها و بچه هایی که می بیننش عاشقش می شن، چون تیلی خیلی دوستانه رفتار می کنه. یک لحظه هم نمی خوابه و خیلی فضوله. همش دوست داره سرشو از پنجره بیرون ببره و کنجکاوی کنه.

من مجردم و اون بهترین دوست منه. از وقتی به دنیا اومده بزرگش کردم و الان 10 ساله که با همیم. اون می دونه که باید جلیقه ایمنی رو بپوشه و می دونه که نباید از کامیون خارج بشه. کل روز روی صندلی می شینه و تکون نمی خوره. رئیس شرکت هم با این قضیه مشکلی نداره، چون درک می کنه که من نمی تونم تیلی رو تو خونه تنها بذارم.»