این شخص با مرگش جان 5 انسان را نجات داد !+ عکس

مجموعه : مجله خبری
این شخص با مرگش جان 5 انسان را نجات داد !+ عکس
 
اهداء اعضای روح الله محمودیان فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق که در راه مشهد دچار سانحه رانندگی و مرگ مغزی شده بود، موجب نجات زندگی 5 نفر شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر مرکز پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در سیصد و یازدهمین عمل اهداء عضو از بیمار مرگ مغزی، اعضاء زنده یاد روح الله محمودیـان 31ساله ساکن شاهـرود که از بیمارستان 22 بهمن نیشابور بـه مرکز مدیریت  پیوند اعضا دانشگاه علوم پـزشکی مشهد معرفی شده بود ، پس از رضایت خانواده وی و انجام مراحل تـأیید مـرگ مغـزی در بیمارستان منتصریه مشهد (مرکز پیوند اعضا) اهدا و برای پیوند اماده شد.

محمدجعفر مدبر عزیزی افزود: کلیه ها ی زنده یاد روح ا… محمودیان به خانم32 ساله و آقای 23ساله از مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان ا هدا و پیوند زده شد.

وی ادامه داد : کبدزنده یاد نیز در بیمارستان نمازی شیرازبه آقای 41 ساله ساکن مشهد  پیوند و اهداء شد.

همچنین قرنیه های نامبرده به بیمارستان خاتم الانبیا (ص) مشهد جهت پیوند به دو بیمار ارسال شد .