این مرد هندی 70 سال آب نخورده است !+ عکس

این مرد هندی 70 سال آب نخورده است !+ عکس

به گزارش تکناز یك مرد هندی ۸۳ ساله ۷۰ سال عمر خود را بدون آب و غذا گذرانده است و هم اكنون نیز زنده است. انسان به طور متوسط تنها ۳ الی ۴ روز بدون آب و غذا زنده می ماند، اما این مرد هندی هفت دهه گذشته را بدون آب و غذا گذرانده است.