این موتور سیکلت هست یا مینی ون !!! + عکس

این موتور سیکلت هست یا مینی ون !!! + عکس

بابا اگه بهش پراید بدیم فکر کنم اندازه اتوبوس مسافر سوار میکنه !!

اینم از تجهیزات و ایمنی این موتور !!

مجهز به سانروف – کیسه هوا – ترمز ضد قفل و …

نیاز به کولر هم نداره

این موتور سیکلت هست یا مینی ون !!! + عکس