این پسر بچه ظاهر یک فرد 110 ساله را دارد (عکس)

این پسر بچه ظاهر یک فرد 110 ساله را دارد (عکس)
این پسر به یک بیماری نادر مبتلا است که فقط 80 نفر در جهان به آن مبتلا هستند.
علی حسین 14ساله دچار اختلال ژنتیکی نادری است که پنج نفر از خواهران و برادران او را کشته است. در جهان تنها 80 نفر به این مشکل مبتلا هستند. به سبب این وضعیت که Progeria نامیده می شود، بدن فرد هشت برابر سریع تر از نرمال رشد می کند.
این پسر بچه ظاهر یک فرد 110 ساله را دارد (عکس)
به سبب این وضعیت که Progeria نامیده می شود، بدن فرد هشت برابر سریع تر از نرمال رشد می کند.بنابراین گزارش، دو برادر و سه خواهر علی حسین بر اثر این بیماری ژنتیکی درگذشته اند؛ اما دو خواهر او سالمند.
بدن پسری 14 ساله در هند مثل فردی 110 ساله است!
دو برادر و سه خواهر علی حسین بر اثر این بیماری ژنتیکی درگذشته اند؛ اما دو خواهر او سالمند.
این پسر بچه ظاهر یک فرد 110 ساله را دارد (عکس)
Progeria آنقدر نادر است که 10 سال طول کشید تا پزشکان در هند آن را تشخیص دهند.
این پسر بچه ظاهر یک فرد 110 ساله را دارد (عکس)
این پسر بچه ظاهر یک فرد 110 ساله را دارد (عکس)