بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

مجموعه : گالری عکس روز
بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

گیاهان یکی از بزرگترین گونه‌های‌‌‌ زنده کره زمین محسوب میشوند که شامل انواع مختلفی از درختان، علف‌ها، کاکتوس‌ها و … هستند.بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

همچنین کاربرد گسترده‌ای در زندگی انسان از نظر تغذیه، تولید دارو گیاهی و تولید مواد مختلف در صنعت دارند.

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88در ادامه با آنها بیشتر آشنا میشوید

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

درباره گیاهان و مشخصات آن

به دلیل تنوع زیاد گیاهان، آن‌ها توسط گیاه‌شناسان رده‌بندی شده‌اند که هر رده ویژگی‌های‌‌‌ مخصوص به خود را دارد.

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

 

طبق این تفاسیر یک تعریف واحد برای گیاهان کاری دشوار است.

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

یکی از تعاریفی که برای گیاهان در نظر گرفته می‌شود به این صورت است:

گیاه یک موجود زنده یوکاریوتی با تعداد زیادی سلول و بدون اندام‌های‌‌‌ حسی و حرکت ارادی است.

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

در این تعریف گیاه هنگام رشد کامل دارای ریشه، ساقه و برگ است که فقط گیاهان آوندی این مشخصات را دارند.

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

بازار گل و گياه در آستانه سال نو 88

برچسب‌ها: