بازداشت ۲۶ جادوگر در قم

مجموعه : مجله خبری
بازداشت ۲۶ جادوگر در قم

دومین مرحله طرح عملیات ویژه دستگیرى فالگیران و رمالان به شناسایى ۶۴ زن و مرد شیاد و دستگیرى ۲۶ جادوگر انجامید.

بازداشت ۲۶ جادوگر در قم

به گزارش ایران، مسئولان ستاد مردمى پیشگیرى و حفاظت اجتماعى دادگسترى استان قم مدتى قبل با دریافت گزارش هاى محرمانه درباره اقدام هاى تبهکارانه تعدادى از رمالان و فالگیرها در مناطق مختلف شهر، با شناسایى ۲۰ زن و مرد شیاد، اوایل آذر نخستین مرحله طرح را اجرا کردند که پرونده مجرمین پس از بازجویى ها و جمع آورى اسناد و مدارک لازم با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومى- جزایى ارسال شد.

بازداشت ۲۶ جادوگر در قم

در حالى که تعداد دیگرى از فالگیران شهر با شنیدن خبر دستگیرى همدستانشان متوارى شده و به محل هاى نامعلوم گریخته بودند، با گذشت دوماه، فعالیت هاى مجرمانه شان را از سر گرفتند.

 

بنابراین مأموران که با ردیابى هاى ویژه و عملیات نامحسوس اطلاعاتى، پاتوق مجرمان را تحت کنترل قرار داده بودند، در مرحله دوم طرح ضربتى، ۶۴ زن و مرد شیاد را شناسایى کردند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: