بافتن لباس های خواب برای فیل های

بافتن لباس های خواب برای فیل های

فیل هایی با لباس خواب پشمی

 

به علت سرمای که در این مرکز نگهداری از فیل ها وجود دارد مسولین از مردم خواسته اند تا لباسی برای فیل ها ببافند تا از سرد شدن بدن فیل ها جلو گیری کنند فیل هایی با لباس خواب ، خانم هایی روستایی در نزدیکی مرکز حفاظت و مراقبت حیات وحش فیل در ماتورا هندوستان از سال گذشته اقدام به بافت ژاکت های بزرگ پشمی برای فیلم ها کردند.

 

بافتن لباس های خواب برای فیل های

به گزارش تکناز:مسئولان این مرکز امداد از زنان این روستا درخواست کرده اندکه برای محافظت از فیل ها در برابر سرمای شب هاکه به نقطه انجماد می رسد لباس خواب پشمی ببافند.

 

بافتن لباس های خواب برای فیل های

 

در حال حاضر بافت این لباس ها که ماه ها به طول انجامیده،برای 3 فیل از 20 فیل این مرکز آماده شده است.