باور میکنید این بازیگر ابوالفضل پور عرب باشه ! ( تصویری)

باور میکنید این بازیگر ابوالفضل پور عرب باشه ! ( تصویری)

تکناز : ابوالفضل پور عرب مرد شماره ی یک سینمای ایران که با فیلم عروس شناخته شد این روزها درگیر بیماری سرطان است و عکسهای جدید او در سن ۵۱ سالگی آن قلب هوادارانش را به درد می آورد برای این بازیگر نمونه از خداوند آرزوی سلامتی میکنیم….

باور میکنید این بازیگر ابوالفضل پور عرب باشه ! ( تصویری)

عکسهای جدید ابوالفضل پور عرب www.taknaz.ir

باور میکنید این بازیگر ابوالفضل پور عرب باشه ! ( تصویری)

ابوالفضل پور عرب

باور میکنید این بازیگر ابوالفضل پور عرب باشه ! ( تصویری)

عکس ابوالفضل پور عرب

باور میکنید این بازیگر ابوالفضل پور عرب باشه ! ( تصویری)

عکس جدید ابوالفضل پور عرب

باور میکنید این بازیگر ابوالفضل پور عرب باشه ! ( تصویری)

باور میکنید این بازیگر ابوالفضل پور عرب باشه ! ( تصویری)

باور میکنید این بازیگر ابوالفضل پور عرب باشه ! ( تصویری)