با بزرگترین جونده جهان آشنا شوید (+تصاویر)

با بزرگترین جونده جهان آشنا شوید (+تصاویر)

نام این موش جونده در كتاب ركوردهای گینس به عنوان بزرگترین جونده جهان ثبت شده است.

به گزارش تکناز بزرگترین جونده جهان در یونان و تحت سرپرستی زنی یونانی بانام ملانی تیپالدوس به زندگی خود ادامه می دهد.

نام این جونده كه از تیره نادری از موش های جهان به حساب می آید "كاپلین روس " نام داشته و بزرگی آن دو برابر یك سگ خانگی است.

با بزرگترین جونده جهان آشنا شوید (+تصاویر)

با بزرگترین جونده جهان آشنا شوید (+تصاویر)

با بزرگترین جونده جهان آشنا شوید (+تصاویر)

با بزرگترین جونده جهان آشنا شوید (+تصاویر)

با بزرگترین جونده جهان آشنا شوید (+تصاویر)