با کمیاب‌ ترین مار دنیا آشنا شوید (+ عکس)

مجموعه : علمی
با کمیاب‌ ترین مار دنیا آشنا شوید (+ عکس)

آشنایی با کمیاب‌ترین مار جهان

یک مار کوچک که در جزایر کارائیب زندگی می‌کند عنوان کمیاب ترین مار جهان را به خود اختصاص داد و براساس اظهارات محققان در فهرست گونه های درحال خطر قرار گرفته است.
این گونه از مارها در سنت لوسیا زندگی می کنند، کشور جزیره‌ای کوچک در دریای کارائیب و در آستانه اقیانوس اطلس، جنوب جزیره مارتینیک و شمال جزیره سنت وینسنت و گرنادین که موجب شده به مارهای سنت لوسیا معروف شود.
کمیاب ترین مار جهان با لکه های قهوه ای زمانی در سنت لوسیا به وفور یافت می شد، اما اواخر قرن نوزدهم همزمان با ورود میمون های پوزه دار به این منطقه این گونه تلفات بسیاری داد.

با کمیاب‌ ترین مار دنیا آشنا شوید (+ عکس)

 این گونه از میمونها از هندوستان وارد این جزیره شدند تا این مارهای زهرآلود کنترل شود، اما میمونهای پوزه دار به عنوان شکارچیانی بی پروا میان این مارها تبعیضی قائل نشدند و بسیاری از آنها را نابود کردند.
تا سال 1936، این مار اهل سنت لوسیا که از نظر طول به کمتر از یک متر می رسد به عنوان یک گونه منقرض شده اعلام شد.
اما در سال 1973، یک مار از همین گونه در جزایر ماریا ( جزیره کوچکی در ساحل جنوبی سنت لوسیا) در یک منطقه حافظت شده طبیعی که فارغ از هرگونه میمون پوزه داری است، به دام افتاد.

با کمیاب‌ ترین مار دنیا آشنا شوید (+ عکس)

در اواخر سال 2011 ، محققان با دقت فراوان 11 مار سنت لوسیا را زیر نظر گرفتند و آنها را به دستگاه های بسیار کوچک ضبط اطلاعات مجهز کردند. نتایج این تحقیقات نشان داد که حدود 18 گونه از این مار هنوز در سنت لوسیا زندگی می کنند. اگر بخواهیم این تعداد را دست بالا حساب کنیم می توانیم بگوئیم که در این جزیره نزدیک به صد مار از این گونه زندگی می کنند.

با کمیاب‌ ترین مار دنیا آشنا شوید (+ عکس)

مقامات سنت لوسیا با ابراز مسرت از این خبر که هنوز این گونه منقرض نشده است اظهار داشتند که این جزیره با همکاری سازمانهای حفاظت تلاش می کند که شانس بقای این گونه را بهبود بخشد.
 گروه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست فلورا و فیونا در بریتانیا با اشاره به داستان موفقیت در حفظ بقای یک گونه مار دیگر که پیشتر دارای عنوان کمیاب ترین مار جهان بود ابراز امیدوار کرد که این موفقیت برای مار سنت لوسیا نیز رخ دهد.

در سال 1995، تنها 50 مار آنتیگوان در سراسر کره زمین باقی مانده بود اما در نتیجه اقدامات محافظتی جمعیت این مار در حال حاضر به 900 رسیده است.

 

منبع: mehrnews.com