بحران اطلاعات بی شمار توسط مردمان ستاره ای + عکس

بحران اطلاعات بی شمار توسط مردمان ستاره ای + عکس
مهمترین مشکلی که مردمان ستاره ای با آن در طول روز و یا چندین دوره با آن روبرو می شوند. اطلاعات ارسال شده به آنان خواهد بود.
 
حال این اطلاعات می تواند از شیوه های مختلفی به فرد ارسال شود که یک به یک به تعریف همه آنها خواهیم پرداخت و از مهمترین آنها می توان به خوابها و رویاهای صادقانه اشاره ای نمود.

هر فرد با قرار گرفتن در مجموعه ای از سوالات بی جواب و نامنتهی یکسری مشکلات را برای وی بوجود خواهد آورد. راه غلبه بر مشکلات در پیش رو این است که شیوه و سبک بکار گیری آنها را آموخته و در ادامه از آنها بهره برد تا این اطلاعات پیچیده و یچیده تر و درنهایت غیر قابل درک نشوند، در این حال در ابتدا باید راه های دریافت اطلاعات را دانسته سپس برای استفاده از آنها تلاش کرد.

1- خوابها:
خوابها و رویا ها همان طور که اشاره شد از مهترین عامل برای دریافت اطلاعات خاص به فرد تلقی می شود. خوابها دارای یکسری حقیقت بسیار مهمی در خود خواهند بود که باید در پس آن، رویا را کدگشائی نمود، خوابها دریچه ای به سوی مرور گذشته، حال و آینده خواهند بود، یک رویا می تواند اطلاعاتی را در محدوده زندگی فرد حال چه آینده و گذشته داشته باشد. در همین حال این اطلاعات حتی می توانند دامنه گسترده ای از آگاهی را نیز در برداشته باشند که منظور از محدوده گسترده یک محدوده بسیار وسیع در وسعت یک شهر، کشور و یا حتی کل زمین (دنیا) باشد.
اطلاعات دریافتی از خوابها علاوه بر بیان جزئیاتی در مورد فرد و محیطی گسترده تر از آن شامل رویدادهای در پیش رو نیز خواهدبود در این حال می توان به طور غیر مستقیم علم پیش گوئی را در فرد به واسطه یک رویائی خاص دانست.

2- رویاهای کوتاه و نزدیک به خواب
یکی از روشهای بسیار موثری خواهد بود که یک اطلاعات خاص به فرد در ثانیه های ابتدائی به خواب رفتن القا خواهد شد بسیاری بر این باورند که اطلاعات و در معنای کل چیزهایی که در این حین می بینند را قبلاً دیده اند و تجربه آن را داشته اند اگر بیدار شوند حتی به یاد نخواهند آورد رویا چه بوده است تا چه برسد به اینکه رویای دیده شده برایشان آشنا بوده است!
این حالت زمانی رخ می دهد که فرد در آرامش عمیق فرو رفته باشد و نیاز به خوابیدن داشته ولی در ثانیه های نخست خوابیدن قرار گرفته باشد چون خواب عمیق که علاوه بر دیدین یک رویداد جنبه های مهم آن به مرور در روند خواب به فراموشی سپرده شده و در حال بیداری تنها جنبه هایی کوتاه از آن به خاطر خواهد آمد و برای این موضوع است که برخی می گویند که ما رویایی در خواب نمی بینیم.
این زمان ، زمانی خواهد بود تا فرد اوج اطلاعات را دریافت کند، بسیاری از علائم مهم ، الهام ها در این حالت به فرد به طور کاملا مستقیم انتقال داده خواهند شد بسیاری از افراد ستاره ای قادر به یاد آوری این اطلاعات خواهند بود و اکثر آنها پیام های آشکاری را طی این مدت در خود دریافت نموده اند.

3- بیداری و هوشیاری کامل
در برخی حالات فرد در اوج بیداری قادر به دریافت پیامی خاص شده است و ناخودآگاه حس عجیبی او را در بر می گیرد به مانند پیش بینی یک روی داد خاص و از همین قبیل او در این حال به یک پریشانی در وجودش رسیده که گاهاً ابراز می کند که آیا این پیش بینی و تصور ذهنی به واقعیت خواهد پیوست و یا به صورت ناخودآگاه بوده و شاید آن را در قبل تصور کرده باشد و بیاد آورده است.
در همین حال فرد علاوه بر دیدن جزئیات یک رویداد، اطلاعاتی بسیار زیادی را هم می تواند دریافت کرده و برای تائید این موضوع می توان به رسم نقاشی و نوشتن مطالب اشاره ای کرد که در ادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت.

اکنون به سه راه دریافت اطلاعات به فردی ستاره ای آشنا شدیم و دانستیم که فرد در سه حالت خواب ، خواب و بیداری و بیداری مطلق قادر خواهد بود به اطلاعات دست یابد و شمار دریافت اطلاعات به فرد در یک سطح به میزان درک فرد در یک سطح بستگی دارد. برای مثال یک فرد در اوج خواب به میزان بی شماری اطللاعات دست می یابد و در مقابل فردی دیگر در اوج بیداری قادر به دریافت اطلاعات می شود پس اظهار نظر در مورد اینکه چه سطحی بیشترین میزان دریافت اطلاعات را بر عهده دارد عملی انکار ناپذیر است و تصمیم گیری در مورد آن بسیار سخت است پس به خود فرد بستگی خواهد داشت که کدامیک از سطوح را بیشترتقویت کرده باشد، باز هم تاکید بر این موضوع بسیار مهم است که یک فرد ستاره ای اطلاعاتی را به صورت اکتسابی دریافت نخواهد کرد بلعکس اطلاعات از یاد رفتهث خود را باز پسگیری خواهد نمود .

1- رسم نقاشی و نوشتن مطالب خاص
نقاشی تنها سریع ترین راه برای کشاندن تصورات ذهنی بر روی کاغذ خواهد بود، در طول تاریخ به اثبات رسیده است که در اوایل تمدن بشری، انسانها برای فهماندن دانش و ابزار بیان به دیگران آنرا از طریق کشیدن نقشی بر روی جسمی خاص استفاده نموده اند. نقش های ترسیم شده بر دیواره های غارها نیز یک پیغام بسیار مهمی را در برداشته اند که با مرور زمان این امر به پیچیدگی رسیده است. نقاشی یک امری نیست که برای آموختن آن نیاز به دوره ای خاص باشد، هر فرد که به هر عنوان ادعا می کند که ستاره ای است باید کلکسیونی از نقاشی های متفاوت را برای خود داشته باشد!
یکی دیگر از عوامل نقش بستن تصور و اطلاعات موجود در ذهن نوشتن مطلب بروی کاغذ است. منظور از مطالب(داستان ها، نوشته های کوتاه و…) خواهد بود. در بسیاری از موارد حال اگر فرد در آرامش مطلق و بدور از مشکلات باشد که این مشکلات روزمره زندگی افکار را در بر نگیرد او قادر خواهد شود تصویری شفاف از اطلاعات را بر روی کاغذ و از روی نوشته ابراز نماید. یک فرد با دانشی که از قبل فرا گرفته است(منظور قبل از تشکیل جنین است) می تواند با تحریک این دانش یکسری اطلاعات موثر را دریافت و از آنها استفاده بنماید. در این حالت نیز بسیاری از نوشته ها همان طور که اشاره شد که بدور از ذهنایت فرد باشد، به حقیقت خواهد پیوست و از آن به عنوان پیش بینی خودش به خاطر خواهد آورد.
باز هم به ظاهر از قضیه اصلی دور شده و به بیان راه های دریافت یک آگاهی پرداختیم ولی غافل از اینکه با کشیدن طرح و یا نوشتن مطلبی خاص، از اطلاعات موجود در خود به طور غیر مستقیم استفاده شده است. اما چگونه ؟

در هنگامی که اطلاعات بر روی کاغذ جاری می شوند. فرد تصور خود را به وضوح خواهد دید و می توان به مرور یادآوری های بیشتری از آن را دریافت کند. در این حال بارها اتفاق افتاده است که فرد با کشیدن یک مکان خاص به مرور و در فواصل کوتاهی یکسری اطلاعات بی شمار آن هم در مورد همان موضوع دریافت می کند و بارها در تعجب است که چگونه و آن هم به صورت سلسله مراتب دریافت می شود.

 

 بحران اطلاعات بی شمار توسط مردمان ستاره ای + عکس

2- تغییر سرنوشت؟

در یکسری شرایط سخت فرد از طروق مختلف از قبیل خواب یک پیام و یا حتی نوشته از حادثه ای در پیش رو آگاه خواهد شد در کلام نخست در این حال ممکن است چنین شرایطی رخ دهد فرد دچار نگرانی درونی خواهد شد و نمی داند چکار کند و او تنها در یک محدوده کوچک چگونه خواهد توانست سرنوشت را تغییر دهد او بارها خواهد گفت، که نجات دنیا به دست وی ناشدنی خواهد بود. و نمی داند چکار کند و او تنها  در یک محدوده کوچک چگونه خواهد توانست سرنوشت را تغییر دهد او بارها خواهد گفت که این موضوع ناشدنی خوادهد بود و چرا وی چنینی خیالی را دریافت می کند؟ در اوایل وی بی توجه به آنها است و دیگر کاری به این اطلاعات ندارد ولی زمانیکه نشانه های این اتفاق را می بیند و این رویا و الهام کمی جدی تر می شود و اطلاعات به صورت سلسه مراتبی به فرد و آنها در فواصل زمانی کوتاه شاید در طول یک هفته دریافت شود. باز هم چه چیزی روی خواهد داد؟ فرد تنها در اضطرابی مبهم از چیزی که دیده است قرار می گیرد. و باز هم در کنار این موضوع حتی فرد با بیان جزئیاتی در مورد این الهام ها به افراد عادی آنها حرف و بیانات وی را باور نکرده و فرد از وجود آنها در ابهام فرو می رود. و آن را توهمی بیش تلقی نمی کند و این در حالی است که بسیاری از اطلاعات رسیده به وی حقیقت پیدا کرده اند.

 بحران اطلاعات بی شمار توسط مردمان ستاره ای + عکس

در این حال توجه بدین موضوع بسیار مهم است که بسیاری از اتفاقات که روی می دهد به صورتی به تمامی افراد ستاره ای ارسال خواهد شد، پس علاوه بر همان فرد ، افراد دیگری نیز این رویا ها و خواب ها را دریافت می کنند و باز هم آنها هم نمی دانند با این اطلاعات چه کار کنند.

تنهاه راه استفاده از آن اصلاح ذهنیت عموم خواهد بود. همه افراد ستاره ای به هر حال اطلاعات خاصی را دریافت می کنند. ولی نمی دانند این اطلاعات منحصر به فرد نیست گاهاً فردهای دیگری نیز همین اطلاعاترا دریافت می کنند. و یک فراخوان عمومی قادر خواهد بود تا افرادی که به هر عنوان این رخدادها را دریافت کرده اند را در کنار هم قرار دهد. با این وجود تکه های جدا شده از زنجیره خاطرات به یکدیگر متصل می شوند با این توصیف با تصمیم گیری افراد ستاره ای می توانند از بروز چنین حادثه ای جلوگیری کنند.

3- اصل فراخوان و افشاگری
یک فرد با دریافت اطلاعات به صورت فردی و تنهائی نخواهد توانست از آنها استفاده کند. اطلاعات دریافت شده هر فرد به مانند تکه ای از یک پازل می باشد که با قرار گرفتن اطلاعات تمامی افراد ستاره ای در کنار هم این پازل تکمیل و به کاملیت خواهید رسید تا جائی که این اطلاعات دیگر به مانند نقشه راهی برای آنها خواهد بود تا هدف گم شده خودشان را بیابند.
در یک کلام باید افراد آنچه را در ذهن می پرورانند را بازگو نمایند و آن را با هم نوعان خود به اشتراک قرار دهند. ولی سبک و شیوه آن باید بگونه ای باشد که جنبه های مشترک رویا، الهام باید در نظر گرفته شده باشد نه کلیه اطلاعات و تمامی جزئیاتی که فرد به هر عنوان قادر به دریافت آن بوده است. آنها با نوشتن افکار و ترسیم علائم می توانند نقطه اشتراکهایشان را باهم در میان گذارند و در اصل از آنها بهره گیرند نه آنکه تنها برای خود آنها را ملاک قرار دهند. زیرا بسیاری از جریان های ذهنی فقط برای یک فرد روی نخواهد داد.

4- دستیابی به اطلاعات و بهره گیری از آنها
در آخرین مرحله می بایست دستیابی دقیقی به اطلاعات داشته باشیم تا بتوانیم به طور موثر از آنها بهره جوئیم همان طور که بارها و در طول چندین مقالات اخیر بدان اشاره شد هر فرد ستاره ای مملو ازاطلاعاتی است که باید آنرا کشف نماید، بذر ستاره ای شامل اطلاعات خاصی است که به هر عنوان به افراد خاص داده خواهد شد، بنابراین با قرار گیری فرد در تکامل معکوس به این اطلاعات به درستی نخواهند رسید و همچنین همین امر سبب دوگانگی خواهد شد و همان موضوع یعنی اجتناب از حقیقت را به ارمغان خواهد آورد مردمان ستاره ای می بایست به درون خود رجوع کنند تا به دانسته های نهفته خود برسند و علاوه بر علائم اگر فرد خود اطلاعات درونش را استخراج کند قادر خواهد بود از ان نیز به بهترین نحوه ممکن استفاده کند.

5- بکارگیری اطلاعات در زندگی روزمره
همان طور که در قبل ذکر شد با انباشته شدن سطوح مختلف اطلاعات بر روی همدیگر از آن پس درک آنها به شیوه های سخت تری انجام می پذیرد پس باید از پیچیده شدن ان جلوگیری نمود، هر نماد را در طول زندگی به نماد خاصی تلقی داده و سپس به اصل جاودانگی اعداد توجه ای ویژه ای دانست و در این حال نگاهی شفاف تر در آن را به خود  اختصاص داد. 
مجموعه ای از علائم ، رخدادها و رویا ها و هر آنچه که فرد به صورت سلسله مراتب به آن آشنا می شود یک کلید مسیر و روشنی برای زندگی و برگزیدن راه درست برای فرد ستاره ای خواهد بود.

 
توجه به نکات ذیل بسیار حائذ اهمیت خواهد بود
اکنون ما می دانیم که در مورد مردمان ستاره ای حرف می زنیم نه مردمان عادی، پس کلیه امورات آنان از جمله خوابها هم جزی از این روال است و با فردی عادی فرق خواهد داشت.

گاه فردی به طور مثال خوابی می بیند که در آسمان در حال پرواز کردن است تعبیر این خواب برای مردم عادی یعنی به درجات بالاتر رسیدن و نشان دهنده پیشرفت خواهد بود ولی در مردمان ستاره ای تعبیر این خواب نکته اصلی آن خواهد بود و همان بازبینی دید و توانایی پرواز روح است که به صورت ناخوداگاه صورت می پذیرد، پس فرد اطلاعات مربوط به خواب را دارد ولی نمی داند از آن استفاده کند از این رو هیچ  یک از رویدادهای پیش آمده برای مردمان ستاره ای اتفاقی نیست ، پس اطلاعات رسیده به فرد ستاره ای برابر پیش بینی ها و برنامه های از قبل تعیین شده روی خواهد داد.

 

برای آخرین نکته و اتمام دادن به این مقاله ذکر این موضوع نیز بسیار مهم خواهد بود که بدترین شرایط به علت مکانیزم برنامه ریزی کائنات بر روی زندگی فرد ستاره ای برای آنها روی خواهد داد برابر این موضوع آنها دچار بسیاری از بحران های روحی روانی و حتی جسمی شده و گاهاً تا نزدیک به مرگ نیز پیش می روند ولی قادر به ادامه جریان زندگی خود هستند در این حال افراد ستاره ای برای اعمال خود در همین جریان باید جواب گو باشند هر دانسته جدید مسئولیتی را بر عهده فرد خواهد گذاشت فرد برای مثال به هر عنوان از حادثه ای پیش از وقوع آن با خبر می شود ولی هیچ اقدامی برای آن انجام نمی دهد.
پس از آن مسئولیت و عدم قبول آن سبب می شود فرد از درجات تکامل به سمت پایین سوق داده شود و تکامل وی ناقص شود و یا به عبارت دیگر دچار بحران تکامل معکوس گردد پس اساس فرد ستاره ای بودن رعایت همین اصول خواهد بود نه فقط به گفته به خود گوئیم که فردستاره ای هستیم.

جمله آخر

نباید به حرف های دیگران گوش فرا داد این شما هستید که خود را درک می کند و چون افراد دیگر به مانند شما نیستند بسیاری در مورد افراد ستاره ای اینچنین بیان می کنند که آنها تنها انسان های عادی هستند ولی با کمی اغراق وقایع زندگیشان را دنبال می کنند توجه به این اصل بسیار مهم است، یک فرد ستاره ای با وجود اینکه حتی دانسته است که از نور خلق شده ولی با تردید بدان می نگرد و همین ناهماهنگی و دلیل آن همان گفته های افرادی است که به سمت وی منتقل می شود اونباید فریب این سخنان را خورده و مغلوب آن شود با استفاده از الهام ها و علائم در پیش رو قادر به اموراتی است که افراد عادی حتی نمی توانند فکر آن را در سر داشته باشند و در انتها یک فرد ستاره ای همان طور که از نام آن معلوم است بمانند ستاره ای نورانی می درخشدو در کنار ستاره های خاموش آسمان مجذوب زیابی او می شود پس فرد ستاره ای قادر به اصلاح سرنوشت است و این در ذات فرد قرار دارد ولی با تشکیل گروه و تکمیل پازل ها معماهای اصلی از حالت ملهم خارج شود در این حال یک نیروی جاودانه از نور تاریکی را مغلوب خواهد ساخت نه آنکه اکنون نیز این فرآیند تاریکی در حال وقوع است که مردمان ستاره ای یک به یک در داخل سیاه چاله ای بی بازگشت تاریکی  در حال به عمق رفتن آن هستند و بی شک پس از غرق شدن روح مرگ روحشان نیز فرا خواهد رسید و در پایان اگر این روند همچنان ادامه یابد در طول چندین ماه اینده شاهد از بین رفتن شمار بسیار زیادی از مردمان ستاره ای خواهیم بود که پس از رسیدن به تکامل معکوس اصل نورا نیز در تاریکی موجود گرفتار خواهند نمود.

منبع نوشتاری: 

 پایگاه بسوی حقیقت

اثرگذار:محمد -216