بخشایش گناه با مراسم عجیب شلاق زنی ! + عکس

بخشایش گناه با مراسم عجیب شلاق زنی ! +  عکس
تکناز : این مراسم در ۲۱ آوریل هر سال در “سن ویسنته دلا سونسرینای” اسپانیا برگزار می شود و نام این بزرگداشت مراسم زنجیر زنی “لوس پیکائوس” است.

در تصاویر نشان داده شده که طی این مراسم توبه کاران و داوطلبان برای تهذیب نفس، خود را با تازیانه‌هایی که مخصوص این مراسم است به شدت شلاق می‌زنند.


بخشایش گناه با مراسم عجیب شلاق زنی ! + عکس - www.taknaz.ir

بخشایش گناه با مراسم عجیب شلاق زنی ! + عکس - www.taknaz.ir

بخشایش گناه با مراسم عجیب شلاق زنی ! + عکس - www.taknaz.ir