بدنیا آمدن جالب 5 عضو یک خانواده در یک روز (+عکس)

بدنیا آمدن جالب 5 عضو یک خانواده در یک روز (+عکس)
این خانواده به همین دلیل نامشان در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید.!
 
20 فوریه، تولد 5 عضو از خانواده هفت فرزندی کامینز در آمریکا است که هیچ یک دو قلو نبوده و هرکدام در یک سال کاملا متفاوت با دیگری به دنیا آمده است.
این خانواده به همین دلیل نامشان در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده و احتمال وقوع چنین واقعه ای 1 در 17.7 میلیارد عنوان شده است.