بد شکلترین موجود زنده دنیا +عکس

بد شکلترین موجود زنده دنیا +عکس

blobfish نام ماهی است که در اعماق 800 متری اقیانوس درجنوب شرقی استرالیا زندگی می کند .

طول آن حداکثر به 12 اینچ می رسد.واین موجود بدشکل درمعرض انقراض قرار دارد.