برترین رسم در اندونزی بالا رفتن از تیر ( تصویری)

برترین رسم در اندونزی بالا رفتن از تیر ( تصویری)

این رسم که پنجات پینانگ نام دارد ریشه در استعمار هلند در زمان های دور دارد. مردم اندونزی پنجات پینانگ را در روز استقلال خود و یا در جشن هایشان انجام می دهند.

برترین رسم در اندونزی بالا رفتن از تیر ( تصویری)

این رسم به این صورت است که چوبی بلند که از تنه ی درختان گرفته شده و سطحی صاف دارد را با روغن گریس، چرب می کنند و بالای آن جایزه ی نفره برنده را آویزان می کنند. شرکت کنندگان که می بینند نمی توانند تنها از آن بالا بروند رو به کار گروهی می آورند و با اتحاد و شرط تقسیم جایزه، گروهی مسابقه را دنبال می کنند. جایزه ی این مسابقه اکثرا پنیر، آرد، شکر، لباس و اشیایی از این قبیل است، برای اندونزی های فقیر این جوایز هم لوکس به شمار می رود.

این رسم که توسط کوهنوردان هلندی در اندونزی باب شده است به تمرینات کوهنوردی زمان استعمار بر می گردد. اما چرا این رسم یکی از بهترین رسوم دنیا هم هست؟ چون این مسابقه به جوانان اندونزی آموزش می دهد راز پیروزی در اتحاد است. اتحاد همیشه پیروزی به همراه داشته، چه بین دو نفر باشد چه بین دو قوم و ملت.

به نظر من این واژه ی اتحاد در ایران خیلی قریب مانده، مثالش هم جوک ها و لطیفه های رنگارنگ ماست.

برترین رسم در اندونزی بالا رفتن از تیر ( تصویری)
 

برترین رسم در اندونزی بالا رفتن از تیر ( تصویری)
 

برترین رسم در اندونزی بالا رفتن از تیر ( تصویری)
 

برترین رسم در اندونزی بالا رفتن از تیر ( تصویری)
 

برترین رسم در اندونزی بالا رفتن از تیر ( تصویری)
 

برترین رسم در اندونزی بالا رفتن از تیر ( تصویری)

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز