برخورد جالب عابران به دعوای خیابانی این زوج+ (عکس)

برخورد جالب عابران به دعوای خیابانی این زوج+ (عکس)

 

هدف از انتشار ان را میزان افزایش خشونت در بین پسران و دختران ذکر شده است.

افراد هنگامی که در خیابان دو فرد را با یکدیگر در حال جرو بحث می بینند سعی می نمایند با صحبت و گفتگو به دعوای طرفین پایان دهند. اما در ادامه عکس العمل متفاوت عابران پیاده را هنگام دعوای پسری با نامزدش ببینید.

 

برخورد جالب عابران به دعوای خیابانی این زوج+ (عکس)

پسری در پارک با نامزدش دعوا می نماید.یکی از عابران پیاده در حالی که به سرعت به طرف آنها می دود به مرد می گوید چه مشکلی برایتان پیش امده است؟اگر موضوع جدی است تا به پلیس گزارش دهیم. اما هنگامی که خانم خشمگین می شود به سمت نامزدش حمله ور می شود. به او می گوید “هی هنگامی که با تو صحبت می کنم راه نرو گوش کن ببین چه می گویم”هنگامی که نقش فرد حمله کننده عوض می شود همه ساکت گوشه ای می نشینند و به انها می خندند و کسی موافق پا پیش کشیدن و جدا نمودن انها نمی گردد.این ویدئو که توسط سازمان خیریه ManKind Initiative  در تویتر منتشر شده است .

هدف از انتشار ان را میزان افزایش خشونت در بین پسران و دختران ذکر شده است.این سازمان می افزاید 38 درصد خشونت ها در میان پسران است و 7.1 درصد در بین دختران.این گزارش می افزاید میزان خشونت در بین زوج های جوان در فاصله سالهای 2012 تا 2013 افزایش یافته است.

برخورد جالب عابران به دعوای خیابانی این زوج+ (عکس)

برخورد جالب عابران به دعوای خیابانی این زوج+ (عکس)