بزرگترین آدم برفی دنیا در لهستان

بزرگترین آدم برفی دنیا در لهستان

کم کم از تکناز هم بوی کریسمس می آید

بزرگترین آدم برفی دنیا در لهستان

همراه با بارش کم سابقه ی برق در لهستان، ۳ تن از ساکنان خوش ذوق شهر Trzebnica، یک ادم برفی غول پیکر ساختند.

این آدم برفی که Milocinek نام دارد، بزرگترین آدم برفی دنیا لقب گرفته و با ۳۱ فوت طول، در ۶ روز تکمیل شده است. Milocinek چنان بزرگ است که برای تکمیل آن، به جای کلاه از بشکه و به جای دماغ از مخروط های ترافیکی استفاده کرده اند.  سازندگان آدم برفی می گویند:”" ما در ابتدا فقط می خواستیم یک آدم برفی کوچک بسازیم ولی یک هو دیدیم ارتفاع آن از تمام ساختمان های مجاور هم بیشتر شده است”" (تلخند نویس: خوبه نمی خواستن برج ایفل بسازن و گرنه با این دقت محاسباتی نوک برج ایفل می رسید به ماه )

بزرگترین آدم برفی دنیا در لهستان

بزرگترین آدم برفی دنیا در لهستان

بزرگترین آدم برفی دنیا در لهستان

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز