بزرگترین اقیانوس پیمای جهان که تاکنون ساخته شده (+ تصاویر)

بزرگترین اقیانوس پیمای جهان که تاکنون ساخته شده (+ تصاویر)

 

این کشتی در هر سفر میتواند حدود ۲۶۲۰ نفر را جابجا کند و حدود ۱۲۵۳ خدمه هم دارد که شبانه روز از ان محافظت میکنند!

کویین مری ۲ نام بزرگترین اقیانوس پیمای دنیاست که ظاهری بسیار بزرگ و خوفناک دارد!یکشنبه کاپیتان این کشتی بر روی بدنه پایینی کشتی ایستاد تا این اقیانوس پیمای ۱۵۱۰۰۰تنی را از نمای دیگر ببیند!این تصاویر زیبا برای جشن تولد ۱۰ سالگی این کشتی که چند هفته ی دیگر است گرفته شده است!

قسمتی که کاپیتان بر روی ان ایستاده است قسمتی از کشتی است که برای جهت دادن و حفظ تعادل کشتی استفاده میشود مرتبا به زیر و روی اب می رود پس کار سختی است که ان را روی اب نگه داشت تا یک نفر روی ان برای مدتی بایستد!

پس مهندسان این کشتی ماه ها برای این امر برنامه و نقشه کشیدند!این کشتی در هر سفر میتواند حدود ۲۶۲۰ نفر را جابجا کند و حدود ۱۲۵۳ خدمه هم دارد که شبانه روز از ان محافظت میکنند!

در این ۱۰ ساله گذشته حدود ۴۰۰ سفر انجام داده اند و ۲۰۰ بار اقیانوس ارام را طی کرده اند!

کاپیتان میگوید از اینکه توانستم در این قسمت از کشتی قرار بگیرم بسیار بسیار بسیار خوشحالم!من از ده ها متر بالاتر این کشتی را کنترل میکنم و برای اولین بار به اینجا می ایم!

 

 بزرگترین اقیانوس پیمای جهان که تاکنون ساخته شده (+ تصاویر)

  بزرگترین اقیانوس پیمای جهان که تاکنون ساخته شده (+ تصاویر)

  بزرگترین اقیانوس پیمای جهان که تاکنون ساخته شده (+ تصاویر)

  بزرگترین اقیانوس پیمای جهان که تاکنون ساخته شده (+ تصاویر)