بزرگترین قبرستان جهان در عراق (عکس)

بزرگترین قبرستان جهان در عراق (عکس)
این قبرستان شاید تنها قبرستانی باشد كه حدود 1400 سال است مرده ها در آن مدفون می گردند.
 
بزرگترین قبرستان جهان در عراق (عکس)
 
بزرگترین قبرستان جهان در عراق (عکس)
وادی السلام یك قبرستان اسلامی در شهر نجف عراق می باشد.مساحت این قبرستان 1485 هكتار است. و بیش از 5 میلیون قبر در آن وجود دارد.
 
بزرگترین قبرستان جهان در عراق (عکس)

 

 درطول جنگ آمریكا با عراق در سال 2003 از این مكان بعنوان پناهگاه سربازان استفاده میشده است.