بزرگترین ویروس دنیا را بشناسید + عکس

بزرگترین ویروس دنیا را بشناسید + عکس

گروهی از محققان فرانسوی از ویروسی با عنوان "مگا ویروس" نقشه برداری کردند که از بزرگترین ژنوم ویروسی تاکنون شناخته شده برخوردار است.

به گزارش تکناز به نقل از  مهر، در سال ۲۰۰۳ دانشمندان ویروسی با عنوان "مینی ویروس" را شناسایی کردند که هم از نظر ابعاد و هم از نظر محتوای ژنتیکی بزرگترین ویروسی بود که تا آنزمان شناسایی بود.

ژنوم این ویروس ۹۷۹ پروتئین را رمزگذاری می کرد که در میان آنها چهار "آمینو اسیل- tRNA- سنتتاز" نیز وجود داشتند این پروتئینها تا پیش از آن هرگز خارج از ارگانیسمهای سلولی شناسایی نشده بودند.

اکنون دانشمندان دانشگاه مدیترانه در فرانسه ویروس جدیدی را شناسایی کرده اند که ژنوم آن ۶.۵ درصد گسترده تر از رکورد به دست آمده از "مینی ویروس" است.

 

بزرگترین ویروس دنیا را بشناسید + عکس

این ویروس جدید که Megavirus chilensis نام دارد و ویروسی که به DNA سلول حمله می کند سال گذشته در دریاچه ای واقع در سواحل شیلی کشف شد و اکنون ماهیت آن فاش شده است.

براساس گزارش وایرد نیوز، نه تنها ژنوم این مگا ویروس از ۱ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۱۹۷ زوج پایه تشکیل شده و هزار و ۲۰۰ پروتئین را رمزگذاری می کند، بلکه همچنین ساختار پروتئینی محتوی اسید نوکلئوتید در این ویروس ۴۴۰ نانومتر قطر دارد که این ابعاد برای یک ساختار ویروسی بسیار بزرگ است.

باکتریها و ویروسها به دو دلیل با یکدیگر تفاوت دارند. اول اینکه ویروسها بسیار کوچکتر از باکتریها هستند و دوم اینکه نمی توانند به تنهایی تکثیر شوند و برای تکثیر به یک سلول میزبان نیاز دارند. درحالی که ابعاد این مگاویروس از بسیاری از باکتریها بزرگتر است.

خوشبختانه در تفاوت با سایر ویروسهای DNA از قبیل ویروس آبله و ویروس تبخال، به نظر نمی رسد که مگا ویروس برای انسان خطرناک باشد.