بزرگترین گالری هنری جهان

بزرگترین گالری هنری جهان

گالری هنری موسوم به “قصر زمستانی“در سن پترز بورگ در روسیه متشکل از 322 گالری فرعی است که دارای3,000,000 اثر هنری و شی عتیقه میباشد.بزرگترین گالری در جهان است.این موزه بزرگ به رنگ های سبز و سپید میباشد و دارای 1786 درب،1945 پنجره،1500 اتاق و 117 پلکان میباشد.و 150 متر درازا و 30 متر بلندای آن است.

قصر زمستانی :: Winter Palace

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز