بزرگ‌ترین گل‌کلم جهان + (عکس)

بزرگ‌ترین گل‌کلم جهان + (عکس)
 
این کلم با حدود 27 کیلو وزن، 20 برابر دیگر گل‌کلم ها وزن دارد. و با همین ویژگی بزرگترین گل کلم دنیا است.
 
یک کشاورز 69 ساله که از اهالی نیوارک انگلیس است توانسته بزرگ‌ترین گل‌کلم جهان را پرورش دهد. این کشاورز که پیتر گلزبروک نام دارد، در زمینه پرورش بزرگ‌ترین سبزیجات جهان، تاکنون پنج رکورد را از آن خود کرده است. این کلم با حدود 27 کیلو وزن، 20 برابر دیگر گل‌کلمها وزن دارد.

 

 بزرگ‌ترین گل‌کلم جهان + (عکس)

 بزرگ‌ترین گل‌کلم جهان + (عکس)