بزرگ ترین سوشی دنیا در رستوران جکی جان !+ عکس

بزرگ ترین سوشی دنیا در رستوران جکی جان !+ عکس

 

سوشی غذایی ژاپنی و پر طرفدار است البته جالب است بدانید که رکورد این غذا در اختیار یک رستوران غیر ژاپنی است. بزرگترین سوشی در یک رستوران در شانگهای طبخ شده است و جالب است بدانید که این رستوران متعلق به جکی چان است.