بزرگ ترین کتابخانه در چین (+ تصاویر)

بزرگ ترین کتابخانه در چین (+ تصاویر)
 
این کتابخانه یکی از بزرگترین مجموعه های غنی کتاب جهان می باشد.
 
کتابخانه ملی چین در غرب شهر پکن پایتخت چین قرار دارد. این کتابخانه با گردآوری آثار کتابخانه سلطنتی پکن در سال ۱۹۰۹ تاسیس شد. این کتابخانه نه تنها صاحب یکی از بزرگترین مجموعه های غنی کتاب جهان ؛ بلکه بزرگترین مجموعه آثار زبانهای خارجی را نیز به خود اختصاص داده است .