بزودی ، اعلام خبر خوش بنزینی و هسته ای

مجموعه : مجله خبری
علی‌اكبر صالحی شب گذشته در جمع جمعیت واعظین ولایی كشور اعلام كرد كه به زودی خبر خوشی در زمینه صنعت هسته‌ ای كشور اعلام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان انرژی اتمی اعلام كرد كه به زودی در تكنولوژی هسته‌ ای یكی از موفقیت‌های دانشمندان كشورمان كه تاكنون 80 درصد پیشرفت داشته و پس از پیشرفت 20 درصد دیگر به نتیجه خواهد رسید به هموطنان‌مان اعلام خواهد شد.
به گفته‌ وی، در صورت موفقیت دانشمندان هسته‌ ای كشورمان در این زمینه فشارها و تحریم‌های كشورهای زورگو به سخره گرفته خواهد شد.
صالحی همچنین اعلام كرد كه خبر خوشی نیز شنبه‌ هفته‌ آینده در زمینه‌ بنزین و تولید آن به ملت ایران اعلام خواهد شد.
منبع: تابناک