بشتابید و خود را نجات دهید! (+عکس)

بشتابید و خود را نجات دهید! (+عکس)

 
کجایند پادشاهانی که شهرها ساختند و آن‌ها را با دیوارها مستحکم کردند؟ کجایند کسانی که در جنگ‌ها همواره غالب بودند؟ روزگار با خاک یکسان‌شان کرد و راهی تاریکی‌ قبرها شدند.
 

یا مُجِیبَ مَنْ لا مُجِیبَ لَهُ یَا شَفِیقَ مَنْ لا شَفِیقَ لَه . . . .

 

ای پاسخ دِه آن کَس که پاسخ دِه ندارد ، ای یار دلسوز آن کَس که دلسوزی ندارد

 بشتابید و خود را نجات دهید! (+عکس)

قرآن نوشت

حساب مردم به آنان نزدیک شده، در حالى که در غفلت و روى گردانند!

سوره انبیاء

 

امام صادق علیه السلام:

 

کجایند زیبارویانی که به جوانی‌ خود می‌نازیدند؟
کجایند پادشاهانی که شهرها ساختند و آن‌ها را با دیوارها مستحکم کردند؟
کجایند کسانی که در جنگ‌ها همواره غالب بودند؟
روزگار با خاک یکسان‌شان کرد و راهی تاریکی‌ قبرها شدند.

 

بشتابید، بشتابید!

 

خود را نجات دهید، خود را نجات دهید

 

 بشتابید و خود را نجات دهید! (+عکس)

 

حدیث نوشت

نفس های انسان، گامهایی است که به سوی مرگ بر می دارد


امام علی (ع)