بفرماید سردار به کفاشیان (عکس)

مجموعه : گالری عکس روز
بفرماید سردار به کفاشیان (عکس)
شوخی سردار با کفاشیان !