بلندترین و کوتاه ترین مردان ایران + عکس

بلندترین و کوتاه ترین مردان ایران  + عکس

بلندترین و کوتاه ترین مردان ایران  + عکس

تکناز : چندی پیش مرتضی مهرزاد 244 سانتی بلندقدترین مرد ایران و اسیا که پیش از این او را درمجموعه ماه عسل دیدیم با حسین پرکاس 58 سانتی که از اهالی مرودشت است ملاقات کرد شایان ذکر است مرتضی مهرزاد در روستای اجاکله واقع در چالوس زندگی میکند و یکی از پاهای ایشان 15 سانت کوتاه تر از دیگری است

 
بلندترین و کوتاه ترین مردان ایران  + عکس