بهترین اس ام اس های زیبا و جذاب (207)

بهترین اس ام اس های زیبا و جذاب (207)

جایی كه سخن نقره است، سكوت طلاست..

 

.

.

.
حضور هیچكس در زندگی ما اتفاقی نیست، خداوند در هر حضور، رازی نهان كرده است برای كمال ما…. و خوش ان روز كه دریابیم راز این حضور را .

.

.

.

 

آنچه ویرانمان میكند روزگار نیست حوصله های كوچك و آرزوهای بزرگ است!

.

.

.

امروز ، تصمیم قطعی خود را گرفتم…
تصمیم گرفتم یادت را برای همیشه از وجودم ریشه کن کنم ، بسوزانم…
اما…
سراپای وجودم مملو از یاد و خاطرات تو بود…
خودم را به آتش افکندم…
چاره ای نبود…

 

.

.

.
مــی دانـــی
اگـــر هنوز هم تورا آرزو می کنم
برای ِ بـی آرزو بودن ِ من نیستـــ !!
شــایـــــد
آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم …!!

 

.

.

.
مبهـوت یکـ شـِکـست ، مغلوب یک اتِفاق
مصلوب یک عــِشق ، مفعول یکـ تاوان
خـُرده هایـَش را باد دارد میبـَرد
و او فقـط خاطراتـَش را مُحکـم بَغل گـِرفته
بیـا آخرین شاهکـارت را بیبین
مـُجسمـه ای ساخـتـه ای بـه نـامـ ِ
" مـَـــــــ ن "

 

.

.

.
دلـَ ــمــ
رُمـآن عاشقانهـ میخــواهـَـد
که تـــ ـو آن پسرکِ بالآ بلــ ـنـد ِ
سینه ستـَ ـبرَش بـآشی
و مَـ ـن دخــ ـترکی سر بـه هـَـ ـوا
کــ ه با تمـآمـِ سر بـه هــ ـوا بودن هایـَش
به راه آورد تـــو و دلــَ ـت را

 

.

.

.
کل دنیـــآ رآ هـــم کـــه دآشتــه بآشــی . . .
بــآز هــــم دلتــــ میخــوآهــــد . . .
بعضــی وقتهــــآ . . . فقـــط بـعـضــی وقتهـــآ . . .
بـــرآی یـکــــ لحظــــه هـــم کـــه شـــده . . .
همــــه دنیـــآی یـکــــ نفــــر بآشــی. . .

 

.

.

.

بالِشــت خودَم را تَرجیح میدهم!!!
شانه هایت مِثه بالشــ های مســــافرخانهـــ می مـــانَد
خوبـــ میدانم ســـَر های زیادی را
مهـــمان بودهــــ…

 

.

.

.

پاییز
نه تابستان با هیچ شهریوری
و نه زمستان با هیچ اسفندی،
اندازه پاییز به مذاق خیابان ها خوش نیامد،
پاییز مهـری دارد که بر دل هر خیابان می نشیند…

 

.

.

.
وقتی حواست نیست
زیباترینی
وقتی حواست هست
فقط زیبایی
حالاحواست هست؟

.

.

.

 

چــِـه کـَسی برای ِ عـِشق بــآزی ِ مــَن
شعر ِ اَتل مَتل خــوآند…؟؟؟
که پآیتـــ رآ به رآحتی از زندگیم وَرچـیــدی…؟

.

.

.

 

یاد گرفتم
دستانم اینبار که یـــخ کرد
دیگر دستانت را نگیرم
آستین هایم از تو با ارزشتر و ماندنی ترند

.

.

.
حسرت
چیزی نیست که من بخورم
حسرت
اون چیزیه که به دلت میذارم …