بهترین خلبان زن آمریکا:بدون دست؟؟؟

بهترین خلبان زن آمریکا:بدون دست؟؟؟

دختری به نام جسیکا کاکس اهل منطقه تاکسون آمریکا که بدون دست است، موفق شد از انجمن هواپیمایی امریکا گواهینامه خلبانی خود را گرفته و عنوان بهترین خلبان زن بدون دست امریکا را به خود اختصاص دهد.