به جای استرس حباب پلاستیک بترکانید! (+‌عکس)

به جای استرس حباب پلاستیک بترکانید! (+‌عکس)

اگر شما هم از آن دسته افراد هستید که در رفت آمد هار روزانه خود از وسایل نقلیه عمومی مثل مترو اتوبوس استفاده می‌کنید، حتماً استرس حاصل از انتظار رسیدن سرویس بعدی را حس کرده‌اید.

یک هنرمند ایتالیایی که ظاهراً همیشه در گیر استرس انتظار اتوبوس بوده دست به ابتکار جالبی زده است. او با قرار دادن کیسه های حبابی در ایستگاه‌های اتوبوس شهر میلان مسافران منتظر را به ترکاندن این حباب‌ها برای خالی کردن استرس تشویق می‌کند.

نکته جالب‌تر کار او این است که این کیسه‌ها را در اندازه های مختلف برش داده تا برای 3، 5 و 10 دقیقه انتظار حباب کافی داشته باشند.

به جای استرس حباب پلاستیک بترکانید! (+‌عکس)

 

به جای استرس حباب پلاستیک بترکانید! (+‌عکس)

 

به جای استرس حباب پلاستیک بترکانید! (+‌عکس)