شعر جالب به سلامتیِ همه

شعر جالب به سلامتیِ همه

به سلامتیِ درخت!
 نه به خاطرِ میوه‌ش،
 به خاطرِ سایه‌ش
 

به سلامتیِ دیوار!
 نه به خاطرِ بلندیش،
 واسه این‌که هیچ‌وقت پشتِ آدم رو خالی نمی‌کنه.

به سلامتیِ دریا !
 نه به خاطرِ بزرگیش،
 واسه یک ‌رنگیش

به سلامتیِ سایه !
 که هیچ‌وقت آدم رو تنها نمی‌ذاره

به سلامتیِ پرچم ایران !
که  سه  ‌رنگه

تخم‌مرغ !
 که  دو  رنگه
 رفیق !
 که یه  ‌رنگه  

شعر جالب به سلامتیِ همه

به سلامتیِ همه ی ي ي ي ي ي ي ي اونایی
که
 دوسشون داریم و نمی‌دونن،
 دوسمون دارن و نمی‌دونیم 

 به سلامتیِ زنجیر !
 نه به خاطر این‌که درازه،
 به خاطر این‌که به هم پیوستس 

به سلامتیِ کرم خاکی !
نه به خاطر کرم ‌بودنش،
 به خاطر خاکی ‌بودنش

به سلامتیِ پل عابر پیاده !
 که هم مردا از روش رد می‌شن هم نامردا

 به سلامتیِ برف !
 که هم روش سفیده هم توش

می خوریم به سلامتیِ گاو
 که نمی‌گه من،
 می‌گه ما

شعر جالب به سلامتیِ همه

 می‌خوریم به سلامتیِ اون که
 همیشه راستشو می‌گه

 به سلامتیِ بیل !
 که هرچه ‌قدر بره تو خاک،
 بازم برّاق‌تر می‌شه

به سلامتیِ دریا !
 که قربونیاشو پس می‌آره.

به سلامتیِ سرنوشت !
 که نمی‌شه اونو از سر نوشت

پایگاه فرهنگی هنری تکناز