بچه میمونی دوست داشتنی (+ عکس )

بچه میمونی دوست داشتنی (+ عکس )
بچه میمونی که گفته می شود در حال کمک کردن به امدادگران برای نجات مادش است، در شبکه های مجازی با استقبال بسیاری از کاربران روبرو شد.

گرچه در خصوص این عکس تنها مطالبی به زبان ویتنامی در چند وب سایت یافت شد که به محل رخ دادن ماجرا و عکاس آن نیز اشاره نشده است اما عکس به غایت دردناک است.

پیش از این نیز عکس هایی از  بچه فیل، سگ و دلفین منتشر شده بود که در کنار اجساد والدین شان نشان داده می شدند.

 

بچه میمونی دوست داشتنی (+ عکس )

 

 
منبع : زیست بوم