بیوگرافی حسام نواب صفوی

بیوگرافی حسام نواب صفوی

حسام نواب صفوی

فارغ التحصیل بازیگری از دانشگاه آزاد اسلامی.

 

شروع فعالیت سینمایی با بازی در فیلم اعتراض (مسعود کیمیایی) در سال ١٣٧٨.

 

با بازی در نقش کوتاهی در فیلم اعتراض به دنیای بازیگری قدم گذاشت.

بیوگرافی حسام نواب صفوی

به قول خودش بخشهای عمده بازی او و پولاد کیمیایی بنابه دلایلی از فیلم حذف شده است

 

نام اصلی: حسام

نام خانوادگی اصلی: نواب صفوی

سمت (در بخش های):  بازیگران،

………………………………..  

بیوگرافی حسام نواب صفوی

تاریخ تولد: 1353

محل تولد: تهران

 ملیت: ایران

پست الکترونیک:

 hesamsafavi@yahoo.com  

بیوگرافی حسام نواب صفوی

………………………………..

 مدرک تحصیلی:

فارغ التحصیل  بازیگری

بیوگرافی حسام نواب صفوی

بیوگرافی

فارغ التحصیل بازیگری از دانشگاه آزاد اسلامی.

بیوگرافی حسام نواب صفوی

شروع فعالیت سینمایی با بازی در فیلم اعتراض (مسعود کیمیایی) در سال ١٣٧٨.

 

با بازی در نقش کوتاهی در فیلم اعتراض به دنیای بازیگری قدم گذاشت.

بیوگرافی حسام نواب صفوی

به قول خودش بخشهای عمده بازی او و پولاد کیمیایی بنابه دلایلی از فیلم حذف شده است.

بیوگرافی حسام نواب صفوی

اما با مجموعه تلویزیونی کیف انگلیسی در نقشی منفی ظاهر شد و فیزیک چهره و بازی اش توجه خیلی ها را جلب کرد.

 

بازی خوب و قابل قبول او در فیلم اتانازی نشان داد که توانایی هایی هم دارد.

بیوگرافی حسام نواب صفوی

بخشی از فیلم شناسی:

1385  مهمان ( سعید اسدی )  [بازیگر]

1384  سوغات فرنگ ( )  [بازیگر]

1384  ابراهیم خلیل الله ( محمدرضا ورزی )  [بازیگر]

1383  سرود تولد ( علی قوی تن )  [بازیگر]

1383  ازدواج به سبک ایرانی ( حسن فتحی )  [بازیگر]

بیوگرافی حسام نواب صفوی

1383  عروس فراری ( بهرام کاظمی )  [بازیگر]

1382  شمعی در باد ( پوران درخشنده )  [بازیگر]

1381  عروس خوشقدم ( کاظم راست گفتار )  [بازیگر]

1381  سیزده گربه روی شیروانی ( علی عبدالعلی زاده )  [بازیگر]

1380  اتانازی ( رحمان رضایی )  [بازیگر]

1380  نان، عشق، موتور هزار ( ابوالحسن داودی )  [بازیگر]

1378  اعتراض ( مسعود کیمیایی )  [بازیگر]

پایگاه فرهنگی هنری تکناز