بیچاره این پسر بچه با وجود چنین پدری ! ( تصویر متحرک )

بیچاره این پسر بچه با وجود چنین پدری ! ( تصویر متحرک )
پدر این پسربچه هم مریضه! پدر پسرش را که لباس مرد عنکبوتی به تن کرده است را در فروشگاه با یک ماسک وحشتناک غافلگیر می کند! نگاه کنید که پسر بیچاره چگونه فریاد می کشد.

 


منبع : عصر ایران