تأملی بر اندیشه حقوقی اسلام

مجموعه : دینی
تأملی بر اندیشه حقوقی اسلام
کتاب "تأملی بر اندیشه حقوقی اسلام" تألیف سعید کرمی در 139 صفحه و شمارگان 1000 نسخه از سوی مؤسسه انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: انقلاب اسلامی ایران که کوشید الگویی جدید و تعریفی نو از مفاهیم مربوط به اداره حیات انسان، جامعه و توسعه را ارائه کند بی‏شک بر بسیاری از متفکران سیاسی و اجتماعی جهان معاصر تأثیرات بسیاری نهاده است. از تبعات این رخداد یکی در کانون بحث قرار گرفتن مبانی حقوقی – سیاسی اسلام و بویژه تشیع بود که نه تنها مورد توجه سیاستمداران قرار گرفت بلکه در مراکز علمی و دانشگاهی نیز موضوع بحث و تحقیق است.

کتاب "تأملی بر اندیشه حقوقی اسلام" در شش فصل تدوین شده است. در نخستین فصل با عنوان "اسلام و حکومتداری"، مؤلف می‏کوشد پیش از آنکه به بحث درباره اندیشه حقوقی اسلام بپردازد، از یک سو درباره رابطه سیاست، حکومت و حاکمیت با دین سخن بگوید و نحوه تعامل میان سیاست و دیانت را مشخص کند و از سوی دیگر نظریه جدایی و تفکیک دیانت از سیاست را ارزیابی و بررسی نماید.

وی در این فصل ابتدا به تعریف دین و تعیین حوزه تحت پوشش آن می‏پردازد و در ادامه، ضمن بحث درباره جایگاه امور دنیوی و اخروی در بینش اسلامی، به ارزیابی میزان صحت و سقم نظریه "سکولاریسم" مبادرت می‏ورزد.

تأملی بر اندیشه حقوقی اسلام

کرمی در فصل دوم از "سکولاریسم" بحث می‏کند و دلایل و انگیزه‏های بسط و ترویج سکولاریسم و رابطه اسلام با آن را بررسی می‏کند تا در فصل سوم به موضوع "اسلام، انسان، آزادی و عبودیت" بپردازد و معنای آزادی و اقسام آن (آزادی سیاسی و آزادی عقیده و فکر)، عبودیت و آزادی، شبهه تعارض دین با آزادی، حاکمیت دین و ارتباط آن با آزادی و الزامهای دینی و ارتباط آن با مقام انسانیت انسان را در این فصل طرح کند.

"اسلام و قانونگذاری" چهارمین فصل این کتاب است که در آن مفهوم قانون، هدف  و ضرورت آن، تمایز قوانین حقوقی با قوانین اخلاقی، ملاک اعتبار قوانین، ماهیت قوانین حقوقی، ملاک مشروعیت قانون، ماهیت و ویژگیهای قانونگذاری در اسلام، عدم صلاحیت بشر برای قانونگذاری و صلاحیت انحصاری خداوند در وضع قوانین مورد بحث و بررسی قرار گرفته‏اند.

کرمی در فصل پنجم با عنوان "ضرورت حکومت"، وجود نهادی به نام حکومت را که از توان کافی و قوه قهریه برخوردار باشد ضروری قلمداد می‏کند تا قانون بدون متولی نماند و تعطیل نشود. همچنین وجود چنین حکومتی سبب جلوگیری از تخلفات و توطئه‏ها علیه امنیت و آسایش مردم خواهد شد. مؤلف در این فصل بر اساس عقل، آیات و روایات ضرورت وجود حکومت را بررسی می‏کند و در نهایت به بحث درباره حاکمیت در اسلام می‏پردازد.

در نهایت ششمین فصل از کتاب "تأملی بر اندیشه حقوقی اسلام" به موضوع "حکومت اسلامی در عصر غیبت" اختصاص دارد که مؤلف در آن پیشینه تاریخی، جایگاه بحث از ولایت فقیه و دلایل عقلی و نقلی مرتبط با آن، شرایط ولی‏فقیه و نسبت آن با مرجعیت و احزاب و حدود اختیارات ولایت فقیه را مورد بحث قرار داده است.

خبرگزاری مهر