تاثير ازدواج بر مردان

مجموعه : مردان
تاثير ازدواج بر مردان

تأهل، در مورد همه ی ی ی ابنای بشر ماهیتی سرشتی دارد و غالب وجود آن عالمگیر می باشد.

 

لذا تفاوت فرهنگها موجب دگرگونیهای اساسی در قواعد آن نمی‌شود!

 

  مطالبی که در ذیل می آید بر اساس تحقیقاتی است که استیون ناک « Steven I.nox » استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ویرجینیا، پیرامون “علل و پیامد های‌ تغییرات در خانواده آمریکایی” انجام داده است.

تاثير ازدواج بر مردان

بر همین اساس باید در ابتدا ذکر شود که عواملی که در “نفع بیشتر مردان از ازدواج ” مطرح می شود، عواملی جامع و مانع برای جامعه ی ایرانی نیست و با توجه به اعتقادات مسلمین در باب ازدواج باید تاکید کرد که نفع طرفین از ازدواج خیلی بیشتر از مطالب عنوان شده است….

 

با توجه به تحقیقات افراد متأهّل عموما افراد سالم تری هستند و عمر طولانی تری دارند و از سلامت عقلانی و نفسانی بیشتری برخوردارند، شاد‌ترند و در آمد بیشتری دارند.

 

هر چند ازدواج تاثیرات مثبتی را در هر دو جنس باعث می شود اما ذی نفع اصلی آن مردان میباشند.

تاثير ازدواج بر مردان

مردان در تمام اموری که ازدواج در آن ها تاثیر دارد، منفعت بیشتری بدست می آورند و انتفاع زنان از ازدواج در صورتی حاصل میشود که یک رابطه ی زناشویی مطلوب و کانونی گرم و صمیمی ایجاد شود.

 

در حالیکه به نظر می رسد مردان کمتر تحت تاثیر کیفیت زندگی مشترک خود قرار میگیرند و بطور ساده و اولیه به محض تأهل از مزایای آن بهره مند می‌شوند، به عبارت دیگر نفس عمل ازدواج باعث بهبود زندگی مردان می شود، اما بهبود زندگی زنان تحت تأثیر کیفیت زندگی زناشویی خواهد بود.

 

ازدواج و تشکیل زندگی مشترک در واقع تشکیل یک کانون اجتماعی است.

تاثير ازدواج بر مردان

این بدان معنی است که همراه با مفهوم ازدواج یکسری انتظارات وابسته به فرهنگ نیز وجود دارد و بدینگونه مردان با این اقدام کاری بیش از شروع یک زندگی ساده با یک زن را آغاز می کنند و در واقع با این عمل خود را به مجموعه ای از قوانین قرار دادی و انتظارات متصل میسازند.

 

او در مقام همسر و پدر مورد انتظارات دیگران قرار میگیرد و از دیدگاه سایرین باید رفتاری متفاوت از زمان تجرد داشته باشد.

تاثير ازدواج بر مردان

ازدواج بیش از ارتباط بین دو شریک جنسی را پدید می آورد و ارتباطی است که مفاهیم آن از باورهای فرهنگی نشت گرفته، با ازدواج زوجین تعهداتی را پذیرا می‌شوند از جمله وفا‌داری، غمخواری، تحمل…

 

زوج‌هایی که برای طولانی مدت تنها رابطه ی همزیستی داشته‌اند از جنبه های‌ قابل پیش بینی بسیاری از زوج‌هایی که به ازدواج یکدیگر در آمده اند متفاوتند.

 

این گونه زوجها توسط تمایلات جنسی به یکدیگر وابسته هستند و روابط اخلاقی دیگر در انها بسیار کم است، آزادی بیشتری نسبت به افراد متاهل دارند و قانون تعیین کننده ای برای این گونه روابط وجود ندارد،

 

شانس بیشتر طلاق و رضایت‌مندی کمتر از روابط جنسی از معایب این نوع زندگی است و طرفین حداقل تعهد را نسبت به یکدیگر دارند.

تاثير ازدواج بر مردان

مفهوم ازدواج در جامعه امریکا بدین معنی است:

1- شخص انتخابی آزاد دارد که بر پایه ی عشق است 2- بلوغ و استقلال نیاز مسلم اقدام به ازدواج است 3- ازدواج ارتباط بین دو جنس مخالف است 4- در زندگی مشترک مرد تامین کننده اصلی معاش است و او رئیس است 5- وفا‌داری جنسی و تک همسری انتظارات یک ازدواج است 6- ازدواج بطور طبیعی با تولد فرزندان همراه است.

 

و ماهیت مردانگی در ازدواج هم یعنی:

مرد پدر فرزندانی است که از همسرش متولد می شود / تامین معاش زن و فرزندان بر گردن اوست / حافظ و محافظت کننده ی خانواده است.

تاثير ازدواج بر مردان

بر این اساس اگر مرد از محافظت یا تامین معاش سر باز زند، نه تنها همسری نا‌شایست تلقی می گردد، بلکه به نوعی کمتر از یک مرد کامل محسوب میگردد.

 

در یک زندگی مشترک مرد آنگونه رفتار میکند که به حسب فرهنگ مطابق با هویت مردانگی‌اش باشد.

 

موضوع اصلی در مورد ازدواج در زندگی مردان عبارتست از این‌که ازدواج به دلیل آنکه موقعیتی جهت تکامل و حفظ ماهیت مردانگی می باشد باعث ایجاد تغییراتی در مردان می گردد.

 

حقیقت آشکار آنست که غالب مردان و زنان، زندگی مشترک خود را به گونه ای طراحی می کنند که نسبت به کلیات ازدواج اصولی تطابق زیادی داشته باشد.

 

و ازدواج اصولی تنها راهی است که همسران ِ مرد، می توانند به یک مرد کامل تبدیل شوند.

تاثير ازدواج بر مردان

هنگامیکه قضیه اساسی مفهوم گردید، درک علت اثرات مثبت ازدواج در مردان بسیار آسانتر خواهد بود.

 

هویت مردانگی موقتی است و می بایست در دوران پس از بلوغ مستمراً و فعالانه حفظ گردد که این امر بوسیله ی یک ازدواج اصولی امکانپذیر می شود و یک مرد هویت مردانگی خود را طی  زندگی مشترک حفظ کرده، توسعه میدهد و به نحوی آن را ابراز می کند.

 

نقش تکامل و بلوغی که یک مرد به عنوان همسر ایفا می کند هسته ی اصلی هویت مردانگی وی قرار می‌گیرد و این موضوع راهنمای اصلی در علت ثمر بخش بودن ازدواج در زندگی مردان است.

 

مردان متاهل بیش از مردان مجرد در زمینه فعالیتهای اجتماعی و معقول درگیر میشوند و پاداش چنین فعالیتهایی به صورت شاءن و اعتبار یا مادیات به ایشان برمیگردد.

تاثير ازدواج بر مردان

مردان متاهل تابعیت خود از روابط غیر رسمی یا دوستانه را با شرکت در روابط مبتنی بر نقش های‌ اصولی جایگزین می کنند و در واقع به این طریق اجتماعات خصوصی خود را تغییر میدهند، انها در اجتماع بر نقشهایی تاکید می کنند که جزئی از کانونهای اجتماعی هستند مثل نقش های‌ مذهبی و اقتصادی.

 

Card gillian”  ” نیز در تحقیق خود در مورد مردان متاهل میگوید:

مردان متاهل در  مواد و نوع و سطح،  روابط خود را بر اساس میزان نیل به اهداف تنظیم می کنند و طبیعتاً موفقیت و شکست آن ها تعیین کننده خواهد بود. بر خلاف وابستگی به دیگران، این گونه موفقیتهای شخصی خصوصیات مردانگی را تحکیم می بخشد….

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: